Søknaden samt CV og vitnemål/attester sender du per e-post til vår rekrutteringsrådgiver, Gunn Olsen, på følgende adresse:

rekruttering@ingenia.no

Merk e-posten “Fagansvarlig brannrådgiver”.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

 

Ingenia er et rådgivende ingeniørfirma – med et bredt fagmiljø innen energi, klima og miljø. Nå vil vi utvide vår kompetanse til å omfatte også fagområdet brannteknikk. Derfor søker vi en brannrådgiver, som vil være fagansvarlig på dette området.

Vi tilbyr allerede i dag rådgivning innen automatiske slokkeanlegg, brannventilasjon, risikovurdering og sikker rømning, med spisskompetanse særlig innen vei- og baneanlegg. Som vår brannrådgiver vil du komplettere denne kompetansen, samtidig som vi vil kunne tilby et fullverdig tjenestespekter innen også bygg – og slik styrke vår konkurranseevne vesentlig i byggsegmentet.

I tillegg vil du være en betydelig ressurs for vår slokkeavdeling.

Dette får du jobbe med
Som fagansvarlig vil du styre og gjennomføre branntekniske oppdrag, samt lede kompetanseutviklingen innen ditt fagområde og organisere opplæringen av fagressurser innen brannteknikk. Du vil inngå i vår faglige ledelse og blant annet bidra i firmaets strategiarbeid og følge opp vedlikeholdet og forbedringen av våre kvalitetssystemer.

Litt om deg
I utgangspunktet ser vi for oss en ingeniør med mastergrad og 5–10 års relevant erfaring. Opplever du at du ikke faller direkte innunder denne målgruppen, men er ung til sinns og føler at du fortsatt har mye ugjort, kan det likevel være deg vi ser etter.

Foretrukne egenskaper

  • Du har evne til å jobbe selvstendig og til å lede og inspirere andre
  • Du liker å lære bort
  • Du kommuniserer bra – er lydhør og både skriver og snakker godt norsk
  • Du inspireres av tanken på å få være med å utforme våre strategier og utvikle firmaet

Litt om oss
Ingenia er et ansatteid selskap med solid økonomi og et ungt, trivelig og ivaretakende arbeidsmiljø. Vi har allerede et sterkt og velrennomert fagmiljø innen energi, klima og miljø, og jobber systematisk med å utvikle og styrke dette ytterligere.
Lokalene våre er lyse, åpne og romslige og ligger midt i Oslo sentrum. Vi tror du vil trives her.

Tilbake