Søknaden samt CV og vitnemål/attester sender du per e-post til vår rekrutteringsrådgiver, Gunn Olsen, på følgende adresse:

rekruttering@ingenia.no

Merk e-posten “prosjektleder”.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Sivilingeniør – Prosjektleder VVS

Føler du at du fortsatt har mye ugjort innen faget ditt? At du brenner inne med ubrukte kunnskaper eller uforløst kreativitet og engasjement? At du har lyst til å gjøre en forskjell, men ikke helt slipper til eller får utfoldet deg i din nåværende stilling?

Da bør du lese videre om dine muligheter hos oss i Ingenia. Vi jobber selvsagt med de samme arbeidsområdene du kjenner til; VVS er og blir VVS. Men hvordan vi løser oppgavene, og ikke minst måten vi er organisert og samarbeider på, skiller seg sterkt fra de fleste i bransjen:

Vi har en uvanlig flat og lærende organisasjon, der våre medarbeidere ikke bare får slippe til med ideene og meningene sine, men sågar blir oppfordret til å komme med dem. Der vi lytter aktivt og nysgjerrig til hverandre, og hvor vi mer enn gjerne ser opp fra skjermen for å hjelpe deg å videreutvikle en idé eller løse et problem for å komme videre. Der du får tillit og ansvar fra første stund, og all opplæring du måtte trenge. Der vi har en sterk og god lagfølelse og støtter og heier på hverandre, og hvor ingen på liv og død selv må ha æren for en vellykket løsning. For godt til å være sant? Spør hvem som helst av oss.

Nå skal vi vokse litt igjen, og vil gjerne høre fra deg hvis

  • teksten ovenfor skaper gjenklang hos deg.
  • du er sivilingeniør VVS med minst tre års arbeidserfaring, gjerne med prosjektledelse.
  • du trives som en aktiv deltager i både interne og eksterne team.
  • du liker å dele og utveksle kunnskap og erfaringer med kolleger, kunder og samarbeidspartnere.
  • du er faglig ærgjerrig, men ikke ærekjær – i Ingenia løfter vi pokalene sammen.
  • du evner å se og gripe fremtidsmuligheter, spesielt når det gjelder vårt samfunnsansvar i det grønne skiftet.