Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Eirik Bjørkedal Rømo

Eirik Bjørkedal Rømo

ingeniør

Telefon: 99 33 18 50

E-post: ebr@ingenia.no

Eirik er utdannet VVS-ingeniør ved NTNU i Trondheim, og har tidligere jobbet som rørlegger i både Sogndal og Trondheim. Eirik ble ansatt i Ingenia høsten 2020, og jobber hovedsakelig med modellering og prosjektering av VVS-anlegg.

Eirik er involvert i prosjekter innenfor markedsområdet industri, hvor han har bidratt med kartlegging av eksisterende installasjoner og tilstandsvurderinger av røranlegg. Han nyter allerede godt av den faglige bakgrunnen som rørlegger, og vi er glade for å ha enda en kollega med den verdifulle kombinasjonen av praktisk erfaring og teoretisk bakgrunn. Vi ser fram til mange spennende år framover med Eirik.