Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Ludvig Nielsen

Ludvig Nielsen

sivilingeniør

Telefon: 97 11 20 69

E-post: ln@ingenia.no

Ludvig er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø, og ble uteksaminert fra NTNU i 2015, med spesialisering innen energibruk og -planlegging. Etter endt utdannelse arbeidet Ludvig som rådgivende ingeniør VVS, hovedsakelig med prosjektet “Nytt Nationalmuseum”.

Ludvig ble ansatt i Ingenia mars 2018 og arbeider med planlegging og prosjektering av VVS-installasjoner og automatikk for VVS. I prosjekter innehar han rollen some enten prosjektleder VVS, disiplinansvarlig eller prosjektingeniør.

Ludvig er utadvendt og har en utpreget positiv holdning til det aller meste, og er sannsynligvis vår mest bereiste kollega. Han går alltid inn i nye prosjekter med stort pågangsmot og genuin interesse for faget.