Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Marie Garen Aaberg

sivilingeniør

Telefon: 41 34 31 11

E-post: ma@ingenia.no

Marie har en mastergrad i energibruk i bygg, og ble uteksaminert fra institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU Trondheim i 2019. Marie har spesialisert seg innen varmepumper og kjølemaskiner, og skrev masteroppgave om analyse av energiforsyning i kontorbygg.

Etter oppstarten har Marie raskt blitt involvert i en rekke prosjekter, hvor hun har bistått med blant annet prosjektering av ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og utarbeidelse av kalkyler.

Marie er ansvarsfull, liker utfordringer og jobber strukturert med alle sine arbeidsoppgaver. Hun er nysgjerrig, og skulle helst ønske hun kunne fordype seg i alskens problemstillinger som dukker opp. I det sosiale miljøet på kontoret, byr Marie gjerne opp til dans – både bokstavelig og billedlig talt.