Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Markus Helgheim

Markus Helgheim

Ingeniør

Telefon: 92 09 70 46

E-post: mh@ingenia.no

Markus kom til Ingenia i 2020, og har bachelorgrad innen inneklima, energi og miljø fra OsloMet i 2016. Han har fagbrev som elektriker gr.L fra 2012 og erfaring fra entreprenør som tekniker og prosjektingeniør innen byggautomasjon, og byggherre som teknisk byggeleder. Han har også spesialkompetanse innen dørmiljø, og er en fagressurs innen dette feltet.

I dag jobber han i Ingenias avdeling for Automasjon og ITB. Han gjennomfører oppgaver som rådgiving og prosjektering i alle prosjektfaser, samt oppfølgning under byggefase. I tillegg gjennomfører han ferdigstillelse, overlevering og oppfølging i prøvedriftsperioden. Prosjektrollene kan være som teknisk koordinator (ITB), rådgivende ingeniør automasjon (RIAut) eller kontrollerende av automasjon, for å nevne noe.

Markus er en omgjengelig person som trives godt med å jobbe i team eller selvstendig. Han gjør seg flid i å levere høy kvalitet på alt arbeid som han utfører. Med sin allsidige bakgrunn trives han godt på dypt vann når oppgavene blir mange, komplekse og tverrfaglige, og han løser utfordringer som han spiller amerikansk fotball — fryktløst og direkte.