Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Ola Formo Kihle

Sivilingeniør

Telefon: 95 06 81 10

E-post: ofk@ingenia.no

Er utdannet sivilingeniør innen vann- og miljøteknikk, og ble uteksaminert fra Institutt for matematiske realfag og teknologi ved NMBU i 2015. I 2013 var han utvekslingsstudent ved universitetssenteret på Svalbard og studerte emner innen hydrologi og miljøforurensning.

Fra tidligere stillinger i Oslo kommune har Ola opparbeidet seg erfaringer innen innmålingsarbeid, utredningsoppgaver og modellering av overvann i byområder.

Ola ble ansatt i Ingenia våren 2017 og jobber med planlegging, prosjektering og oppfølging av VA- og overvannsanlegg. Dette omfatter prosjekter innen bygg for industri og næring, skole og undervisning samt helse og omsorg. Han har også arbeidet med prosjektering av energibrønnparker og fjernvarmeanlegg.

Ola er lett å be, og evner å håndtere flere oppgaver samtidig. Han har stor arbeidskapasitet, jobber effektivt og leverer alltid med god kvalitet. Gjennom sin grundige tilnærming til oppgavene er han til stor nytte i samarbeid med andre fagdisipliner.