Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Viggo Lund Follestad

Ingeniør

Telefon: 90 07 77 55

E-post: vlf@ingenia.no

Er utdannet ingeniør med en bachelor fra HiOA innen energi og miljø i bygg. Fra tidligere har han variert yrkeserfaring, blant annet innen administrasjon og ledelse.

Viggo kom til oss i 2015, og har i dag som hovedansvar å lede gjennomføringen av VA-prosjekter. Dette innebærer planlegging, saksbehandling, prosjektering og oppfølging i byggefase. Hans kompetanse og erfaring er særlig opparbeidet i oppdrag for vei og bane med omlegging av private og kommunale vann- og avløpsledninger. I tillegg er han dyktig innen offentlig saksbehandling, hvor han vet hvordan søknadsprosesser gjennomføres på en smidig måte.

Viggo er en veldig hyggelig og imøtekommende person, og både initiativrik og hjelpsom. Han har med årene blitt en sentral fagressurs i vårt VA-miljø. Med sin brede yrkespraksis, høye grad av initiativ og effektive jobbing får han virkelig tingene unna, og leverer alltid med god kvalitet.