Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Vincent Stoltenberg Bjaanæs

Ingeniør

Telefon: 95 29 69 01

E-post: vsb@ingenia.no

Vincent ble ferdig utdannet tømrer i 2007 og deretter uteksaminert ingeniør innen energi og miljø i bygg ved HiOA (OsloMet) i 2013. Han har tatt FG 900-eksamen, og er godkjent som ansvarlig prosjekterende og kontrollerende av sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg.

I ingenia jobber Vincent som prosjektingeniør og prosjektleder. Vicent er disiplinert og ryddig i alt sitt arbeid. Han viser stort faglig engasjement og er ærgjerrig når det kommer til det å levere gjennomtenkte og godt integrerte løsninger.

Av natur er Vincent en svært positiv og omgjengelig person. Han sier sjelden nei til nye utfordringer, og takler dem med overbevisende kontroll og ro.