Prosjekter Bekkestua ungdomsskole

Kontaktperson:

Anders Kvamme Diesen

Avdelingsleder

Tlf: 91 87 06 91

E-post: akd@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018 — 2019

Omfang: Nybygg i massivtre og passivhus. BTA= ca. 7000m², rehabilitering ca. 3600m²

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Ytelser: RIV, RIVA, RIByfy og RIEn i forprosjekt

Prosjektbeskrivelse

Ingenia bisto Bærum Kommune med utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag for det som da skulle være Norges største ungdomsskole.

Forprosjektet hadde store miljøambisjoner, med krav til passivhus-sertifisering, BREEAM «Very Good» (opsjon på Excellent).