Prosjekter Brennaveien 6

Kontaktperson:

Bjørn Erik Rasmussen

Avdelingsleder

Tlf: 93 00 88 37

E-post: ber@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019

Omfang: BTA = 1500 m2

Oppdragsgiver: Brennaveien Eiendom AS

Ytelser: Utarbeidelse av energimerke

Prosjektbeskrivelse

Brennaveien 6 er et nytt og moderne næringsbygg som huser ulike næringer. Ingenia har blant annet bistått med energimerking av bygget. I forbindelse med arbeidet ble det utføring befaring av eiendommen og tekniske anlegg. Brennaveien 6 ligger i Hagan i Viken fylke.