Prosjekter Danckert Krohn

Kontaktperson:

Dag Sverre Johnsen

Sivilingeniør

Tlf: 91 35 47 57

E-post: dsj@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019–pågår

Omfang: Rehabilitering av fredet kulturminne

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Ytelser: VVS, energiberegninger, VA-anlegg og overvannshåndtering

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med rehabilitering av Danckert Krohn, et fredet institusjonsbygg i Bergen sentrum, ble Ingenia engasjert for prosjektering av innvendig VVS, VA- og overvannsanlegg. Oppdraget inkluderte også saksbehandling i forbindelse med ramme- og IG-søknad for prosjektet.