Prosjekter Danckert Krohn

Kontaktperson:

Dag Sverre Johnsen

sivilingeniør

Tlf: 91 35 47 57

E-post: dsj@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2017–pågår

Omfang: Rehabilitering av fredet kulturminne, BTA = 734 m2

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Ytelser: Forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperiode

Prosjektbeskrivelse

Det ærverdige bygget for Danckert Krohns stiftelse ble oppført i 1789. Bygningen ble fredet av Riksantikvaren i 1927, og senere rehabilitert i 1971.

I 2017 var Ingenia med å vinne konkurransen for totalrehabilitering av bygget innen fagene VVS, VA- og overvannsanlegg. Oppdraget inkluderte også saksbehandling i forbindelse med ramme- og IG-søknad for prosjektet. Ingenia ble også engasjert for å utarbeide et grunnlagsdokument for kommunen ifbm. vurdering av energikilde for oppvarming, og har i den sammenheng utført energiberegninger av bygget.