Prosjekter Holtet base

Kontaktperson:

Christian Holmeide

ingeniør

Tlf: 92 46 42 13

E-post: ch@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016-2020

Omfang: BTA = 3400 m2 + 3000 m2 (rehab)

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Sporveien

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom forfase, detaljplan og bygging

Prosjektbeskrivelse

I perioden 2020-2024 får Oslo levert 87 nye trikker. I den forbindelse skal det utvikles en tilstrekkelig basestruktur for mottak og drift. Sporveien disponerer i dag anleggene på Grefsen og Holtet for service, vedlikehold og nattparkering for 72 vogner. Holtet base rehabiliteres og dimensjoneres for å gi plass til 43 av de nye trikkene som blir levert.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått Sporveien i planlegging og prosjektering av byggenes energi-, klima-, og prosessinstallasjoner. Vi har vært med fra tidlig forfase, via forprosjekt til oppfølging i byggefasen.

Vårt arbeid med Administrasjonsbygget omhandlet tradisjonelle VVS-anlegg for kontor, garderobe og kantine. I tilknytning til bygget, er det også etablert ny likeretterstasjon og servicespor. Elektrotekniske rom for bane- og basedrift er utført med ventilasjonsanlegg tilpasset variable internlaster og klimatiseringskrav. For servicesporet er det prosjektert nødvendige VVS- og prosessinstallasjoner for å kunne gjennomføre lett vedlikehold.

Vognhallen, som tidligere har blitt benyttet for å vedlikeholde SL95 – bedre kjent som «Italiener-trikken», har blitt ombygget til midlertidig verksted for vedlikehold av SL79. Rehabiliteringen omhandlet brukertilpasning av prosessanlegg langs eksisterende servicespor, etablering av verkstedlinje for vask og mekanisk arbeid, samt garderobe og pauserom.

Holtet base har fått et solid løft og er klar for å ta imot de nye trikkene i årene som kommer. Vi er stolte av å ha bidratt i et tverrfaglig spennende prosjekt med en kvalitetsbevisst kunde og et faglig dyktig team.

Foto: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling, og viser den gamle verkstedhallen i bakgrunnen.