Prosjekter Nannestad kommunehus

Kontaktperson:

Dag Sverre Johnsen

sivilingeniør

Tlf: 91 35 47 57

E-post: dsj@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019–2020

Omfang: 6289 m2 BTA

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Nannestad kommune

Ytelser: RIV, RIVA, ITB, RIByfy og RIEn i forprosjekt. Utarbeidelse av kravspesifikasjon for totalentreprise.

Prosjektbeskrivelse

Nannestad Kommune ønsket å totalrenovere det eksisterende kommunehuset og utvide med et nytt tilbygg for å samle flest mulig offentlige instanser under samme tak. Kommunehuset skal blant annet inneha funksjoner som bibliotek og kafé.

Ingenia ble engasjert for å utarbeide konkurransegrunnlag for totalentreprise innen fagene sanitær, varme, brannslokking, prosesskjøling, ventilasjon, komfortkjøling, automatikk og vann og avløp. I tillegg har Ingenia bistått med vurderinger rundt bygningsfysikk, inneklimaberegninger for vurdering av kjølebehov, og energiberegninger. Det er også blitt utarbeidet en rapport for prosjektets klimamål. Ingenia har også stilt med ITB-koordinator i prosjektet.

I det eksisterende kommunehuset er alt av tekniske anlegg fornyet. Bygget var tidligere tilknyttet fjernvarme fra en undersentral fra Nannestad ungdomsskole, men vil nå få egen fjernvarmesentral i tillegg til en separat varmeveksler for snøsmelting.

For nybygget er det også VVS-installasjoner tilknyttet en tannklinikk (trykkgass og vakuumutsug).

Illustrasjon: Vindveggen Arkitekter.