Åpning av ny Briskeby brannstasjon

Briskeby Brannstasjon på Frogner har i perioden 2021-2022 gjennomgått en totalrehabilitering. Bygget ble oppført i 1963 for å bedre beredskapen på Oslos vestkant. Stasjonen er en av åtte døgnbemannede brannstasjoner i Oslo.

Utvendig har fasaden kun fått et ansiktsløft, men på innsiden er alle flater pusset opp og alle tekniske anlegg er nye. Som resultat har bygget nå fått et inneklima-, varme- og belysningsanlegg som ikke bare dekker nåtidens TEK-krav, men også særskilte krav fra brann og redningsetaten (BRE), byantikvar og Oslo kommunes (tiltakshaver) krav om beredskapsbygg. Fasaden står på byantikvarens gule liste over verneverdige bygg. Innvendig er det derfor i størst mulig grad forsøkt tatt vare på de opprinnelige kvalitetene.

Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise. Ingenia har bistått totalentreprenør i detaljprosjekt og utførelse, og bistår på nåværende tidspunkt med oppfølging i prøvedriftsfasen. Vi har vært involvert med fagene RIV, ITB og VA. RIV har utarbeidet funksjonsbeskrivelser, systemskjemaer og arbeidstegninger for alle luftbehandling- og kjølingsanleggene. ITB har bistått totalentreprenør med systematisk ferdigstillel

se og krav satt i NS3935 og NS6450. VA har bistått graveentreprenør med VA-prosjektering og søknadsarbeider opp mot kommunalteknisk avdeling.

I tillegg til oppgradering av inneklima- varme- og belysningsanlegg, har bygget fått nytt sprinkelanlegg, brannalarmanlegg, nødlysanlegg, solcelleanlegg på tak, snøsmelteanlegg med prediktiv styring, lokal kjøling og reservekraftanlegg mm. Alt er sydd sammen via lokal automatikk og overvåkes via kommunen SD-anlegg for styring, overvåkning og regulering. Romkontroll er tilpasset brukerbehov og baseres først og fremst på tilstedeværelse, temperatur og luftfuktighet. Stasjonens eget utvarslingsanlegg har grensesnitt mot prosjektets brannalarmanlegg og belysningsanlegg.

Vi i Ingenia ønsker å takke totalentreprenør Thorendal AS med underentreprenører og leverandører for et godt samarbeid og gratulere med et fantastisk sluttprodukt!

Avisa Oslo var på besøk i forbindelse med åpningen av stasjonen. Følg linken for å se resultatet.