Samarbeide?

Vi ser gang på gang at vi jobber lettest og oppnår de beste resultatene med samarbeidspartnere som med entusiasme lytter til, respekterer og utnytter andres kompetanse.

Samarbeide med oss?

Etter 30 år som rådgivende ingeniører gleder vi oss stadig over vårt gode renommé som leverandører av effektive, bærekraftige systemer og godt integrerte løsninger.

Vi er likevel svært bevisste på at vi ikke kunne ha utviklet disse løsningene alene. I komplekse prosjekter skapes de beste resultatene i tett samarbeid mellom engasjerte og proffe aktører fra alle berørte fagfelt. En viktig del av profesjonaliteten handler om å respektere og utnytte andres kompetanse. Vi ser gang på gang at vi jobber lettest og oppnår de beste resultatene med samarbeidspartnere som deler denne forståelsen.

Om dette skaper gjenklang hos deg – enten du er arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør eller byggherre – har vi et solid utgangspunkt for å kunne jobbe godt i lag og skape fine løsninger sammen.

Kontakt:

Per Asp
daglig leder
Tlf: 48 11 61 92
E-post: pa@ingenia.no

Mer om Per