Fagområdene

Samlet sett leverer vi rådgivning og prosjektering innen fagfeltene energi, miljø- og klimateknikk – stadig viktigere suksessfaktorer for et byggverk, også med tanke på det grønne skiftet.