Aktuelt

Frokostseminar om ventilasjonstårn

Ingenia, ved Martine Wessel og Ørjan Antonsen, har holdt frokostseminar sammen med NILU og Statens vegvesen. Temaet for seminaret var «Kartlegging av ventilasjonstårnenes evne til å redusere forurensning fra dagsonen» i Operatunnelen i Bjørvika. Bakgrunnen for seminaret var rapporten med samme navn, som Ingenia og NILU utarbeidet for Statens vegvesen i 2021.

Kompetanseheving med flere nyansettelser i 2022

Åpning av ny Briskeby brannstasjon

Bilde av Jan Rachid Gjendem

Jan Rachid Gjendem – ny fagansvarlig brannteknikk

Illustrasjonen viser mulig fremtidig løsning på Majorstuen. Ill: Sporveien/ MDH arkitekter

Klare for prosjektering av Majorstuen T-baneknutepunkt

Ingenia brennaktuelle med ITB i fire brannstasjoner!

Bærekraft i vannbransjen – Overvann

Nye Jarenga Barnehage

Nittedal ungdomsskole – Norges mest miljøvennlige ungdomsskole

Rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF

Nytt ansikt i Ingenia

Analyserte termisk energiforsyning ved Sweco-bygget i Bergen

Nytt ansikt i Ingenia

Våre fremtidsutsikter for ITB

Årets nye ingeniaster

Nordseter skole – Nordstrands miljøvennlige lærested

Bekkestua ungdomsskole

Automasjon og ITB-avdelingen fyller 1 år

Bakkeåsen omsorgsboliger

Vi kontrollerer Osloskolenes slokkeanlegg

Håndtering av overvann ved Splitkons nye massivtrefabrikk i Modum

verdens høyeste trehus

En del av verdens høyeste trehus

Nye ansikter i Ingenia

Forprosjekt er viktig – så lenge det er gjort riktig!

Ingenia møter fremtidige sivilingeniører under KarriereDagene 2018

Ny leder for slokkeanlegg

Nye ansikter i Ingenia

Nytt Sykehjem i Sandefjord kommune

Automasjon og ITB i Ingenia

InterCity strekningen Venjar – Langset

Ingenia styrker satsingen på bygningsfysikk

Rehabilitering av Holtet og Grefsen base

Nye ansikter i Ingenia