Automasjon og ITB i Ingenia

For å samle vår kompetanse innen automatikk har Ingenia etablert en gruppe som skal fokusere på automasjon og integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB).

Sebastian Klüwer - fagansvarlig for VVS-automatikk hos Ingenia

ITB er et godt verktøy for å spare kostnader, sikre god funksjonalitet og ivareta sikkerheten i hele byggets levetid. Ved nybygg anslåes det en potensiell besparelse på 3-5% av de totale byggekostnadene når en teknisk koordinator (ITB) benyttes.

Alle som har erfaring med bygningsautomasjon vet at det alltid er feil å finne i de fleste anlegg. Få er klar over hvor omfattende utfordringene er i dagens bygningsmasse og hvor store energitap dette medfører. Et velfungerende integrert anlegg vil redusere driftskostnadene med minst 10 – 20 % og i tillegg gi økt funksjonalitet og bedre inneklima.

For å heve vår kunnskap innen ITB fikk vi i starten av april Sebastian Klüwer med på laget.  Sebastian har blant annet jobbet hos ÅF Engineering AS og Sauter Norge AS. Han har fagbrev innen elektro (gruppe L) og en bachelor i informatikk og automatisering med henholdsvis 6 års erfaring hos elektroentreprenør og 9 års erfaring med planlegging og prosjektering av automasjon.

Han har jobbet med ITB-koordinering, integrerte tester, fullskalatesting og automasjonsrådgivning for å nevne noe.

Hos oss skal han være fagansvarlig for VVS-automatikk og ta ansvaret for å bygge opp automasjon og ITB-gruppen hvor vi tilbyr automasjonsrådgivning og ITB-koordinerings tjenester til byggherrer og entreprenører.

Ingenia ønsker Sebastian velkommen, og ser fram til mange spennende år sammen.

PS: Vi er alltid nysgjerrige på og åpne for nye medarbeidere. Så hvis du tror vi kan ha nytte av hverandre, ta gjerne kontakt. Alle forespørsler og søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktperson: Gunn Olsen –  telefon 905 84 704.