Bakkeåsen omsorgsboliger

Sommeren 2018 inngikk Ingenia rammeavtale med Horten kommune for
rådgivende tjenester VVS.

Vårt første oppdrag for Horten kommune var å utarbeide en funksjonsbeskrivelse for Bakkeåsen omsorgsboliger i Åsgårdstrand. Horten kommune har høye miljøambisjoner, og prosjektet har fått innvilget klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for å bygge med massivtre og stille krav om fossilfri byggeplass.

Omsorgsboligene skal romme 8 boenheter for unge personer med utviklingshemming. Foruten boliger med eget kjøkken og bad, skal bygget romme felleskjøkken og -stue, kontorer og møterom, samt kjeller med garderober, tekniske rom og boder.

Bygget skal varmes opp ved bruk av en væske/vann-varmepumpe tilknyttet egen brønnpark. Brønnparken utnyttes til å forsyne bygget med frikjøling ved behov. Det skal installeres gulvvarme i alle primære oppholdsrom. Foruten god komfort, er gulvvarme positiv for virkningsgraden på varmepumpen, noe som bidrar til å senke energibehovet for bygget.

Det skal installeres et sentralt ventilasjonsaggregat som betjener de ulike beboerrommene, samt fellesområde og kontorer. Hovedføringene for ventilasjon legges i kjeller for å muliggjøre lave etasjehøyder. Ventilasjon skal sonedeles mellom beboerrom og fellesareal/kontorer for å kunne ta hensyn til klimakrav/behov i sonene.

Siden høsten har vi, i samarbeid med Horten kommune og prosjekteringsgruppen, utarbeidet grunnlag for totalentreprise som skal offentliggjøres via Doffin i løpet av våren 2019.

Illustrasjon fra pka Arkitekter.