Søknadsassistanse

Søknadsassistanse

Søknadsassistanse er et fagfelt som tar for seg arbeidet knyttet til offentlige søknader.

Fagfeltet rommer blant annet rollen som ansvarlig søker i byggesaker, og bistand innen utarbeidelse av søknader etter øvrige lovverk. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 som ansvarlig søker, og bistår små og store prosjekter med søknadsarbeid innen flere lovverk.

Ansvarlig søker

Som ansvarlig søker er vi tiltakshavers representant ovenfor byggesaksmyndigheten. Ansvarlig søker administrerer og koordinerer all kontakten mellom myndighetene, prosjektet og tiltakshaver.

Vi utarbeider og sender inn komplett søknad etter plan- og bygningsloven og sørger for å hente inn alle nødvendige uttalelser, samt ansvarserklæringer fra de andre aktørene i prosjektet.

I rollen som ansvarlig søker bistår vi bl.a. med:

  • Innsending av ramme- og IG-søknader, samt søknad om ferdigattest
  • Utsending av nabovarsel
  • Koordinering med myndigheter
  • Innhenting av uttalelser fra relevante myndigheter
  • Koordinering med prosjekterende og utførende
  • Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser

I tillegg bistår vi med søknader for:

  • Utslippstillatelser
  • Plangodkjenning for vannforsyning
  • Dispensasjoner og tillatelser fra øvrige lovverk, eksempelvis dispensasjon fra Markaloven

Kontakt:

Håkon Norstrand
ingeniør
Tlf: 47 29 03 25
E-post: hn@ingenia.no

Gå til profil