VVS- og klimateknikk

VVS- og klimateknikk

Helt siden selskapets etablering i 1993, har Ingenia prosjektert løsninger innen VVS- og klimateknikk, og i dag er brorparten av oss engasjert i prosjekteringen av formålstjenlige løsninger som ivaretar brukernes innemiljø.

Anlegg som oppvarming og kjøling, ventilasjon og slokkesystemer, vann og avløp, er et byggs usynlige tjenere, med et formål om å skape et behagelig og sunt innemiljø. Vi i Ingenia arbeider for å legge til rette for løsninger som ivaretar dette. I nært samarbeid med oppdragsgivere og samarbeids-partnere prosjekterer vi VVS-anlegg til så vel offentlige som private aktører innen nybygg og rehabilitering.

Inneklima og termisk komfort

Et moderne bygg har omfattende tekniske installasjoner, anlegg med en svært viktig funksjon; å skape et velfungerende og sunt inneklima for byggets brukere.

Luftbehandlingsanlegg fjerner emisjoner fra mennesker og materialer. Ved å dimensjonere anlegg for byggherres krav og realistiske forhold, skaper vi rom som oppleves som godt ventilert – uten at det går utover aspekter som støy og trekk, som ikke hører hjemme i et behagelig inneklima. Samtidig spiller anleggene en sentral rolle i energieffektiviseringen av bygg, og det er derfor essensielt at løsninger bruker så lite energi som mulig.

Luftbehandling må sees i sammenheng med oppvarming og termisk komfort. Vi har lang erfaring med å prosjektere oppvarmingsanlegg som løfter romtemperaturen til riktig nivå, samtidig som operativ temperatur, temperaturgradienter og gulvtemperaturer holdes på riktig nivå.

Sanitæranlegg

Menneskets forhold til et bygg handler i like stor grad om hygiene og velfungerende sanitærinstallasjoner. Forbruksvann, dusjanlegg og avløp er eksempler på funksjoner som må prosjekteres med brukerens behov i fokus.

Noen bygg har mer krevende behov enn andre, og i Ingenia har vi lang erfaring med industrianlegg tilknyttet verkstedvirksomhet.

Materialvalg

Et sentralt aspekt av vår prosjektering er å bistå kunden med å velge materialer som møter dagens krav. Materialene skal tilfredsstille inneklima, være miljøvennlige og økonomisk fornuftige. Dette fordrer kjennskap til både historiske og moderne materialer.

Helhetlige løsninger

Som regel prosjekterer vi i Ingenia alle VVS-anlegg i et prosjekt, inkludert slokkeanlegg. Når vi kombinerer denne kompetansen med fagfelt som ITB, bygningsfysikk, energi og VA, er vi i stand til å prosjektere løsninger som er avkom av en helhetlig tankegang.

Anders Kvamme foto

Kontakt:

Anders Kvamme Diesen
avdelingsleder
Tlf: 91 87 06 91
E-post: akd@ingenia.no

Gå til profil