Ingenia brennaktuelle med ITB i fire brannstasjoner!

Ingenia er i disse dager i full gang med å prosjektere «sin» fjerde brannstasjon på kort tid, hvorav to er ferdigstilt og ett under bygging. For tiden arbeider vi parallelt med prosjektene Sentrum- og Briskeby brannstasjon, som rådgivende ingeniør (RITB) og systemintegratorleverandør (ITB i byggefasen).

Prosjekteringene av brannstasjonene er ekstra komplekse og utfordrende. Omsorgsbygg stiller strenge krav til de tekniske løsningene som benyttes. At oppdragene er så forskjellige er ekstra spennende og inspirerende: Splitter nye Sentrum brannstasjon blir supermoderne og skal blant annet sertifiseres som Breeam Excellent og vil bli en av de mest miljøvennlige brannstasjonene i Norge. Briskeby brannstasjon, på sin side, har verneverdige elementer som må hensyntas. Bygget skal uansett totalrenoveres og vil fremstå som et nytt og flott bygg med historisk preg.

For at vi som ITB-rådgivere skal klare å løse disse prosjektene optimalt må vi ta i bruk det ypperste av vår kompetanse. Brannstasjoner jo er utstyrt med mange systemer og løsninger som man normalt ikke ser i tradisjonelle bygg. En ekstra spenstig utfordring er knyttet til at Brann- og redningsetaten (BRE) stiller strenge krav: til tekniske funksjoner både ved utrykning fra en brannstasjon og brann i samme stasjon – inklusive at vi må ta høyde for at begge disse scenarioene kan inntreffe samtidig! Å knekke denne nøtten kommer i tillegg til mer konvensjonelle oppgaver av den typen vi normalt må løse i tradisjonelle bygg som skoler, næringsbygg, helsehus og så videre.

Vi er vant til å måtte koordinere teknologi fra samtlige byggtekniske fagområder, men i disse prosjektene må vi i tillegg koordinere spesialutstyr levert av blant annet BRE. Vi må derfor heve vår egen fagkompetanse i forkant slik at alle løsningene våre både kan tilrettelegges på en mest mulig hensiktsmessig måte og samtidig ivareta de tekniske grensesnittene med alle de høyst spesialiserte og spennende løsningene som en brannstasjon jo inneholder.

Føringene i NS6450 gjennomsyrer arbeidet vårt i begge disse prosjektene, og det medfører at vi må tilfredsstille særdeles strenge krav, ikke minst i sluttfasen. Som i andre bygg må vi utføre testing i henhold til fasene definert i NS6450:2016. Vi vil også måtte teste en rekke grensesnitt opp mot BREs utstyr og inkludere disse i en fullskalatest.

Prosjektene følger også NS3935:2019 Dette byr også på spennende og definerte roller som vi som ITB-leverandører må mestre. Ikke bare bekler vi rollene som RITB og SI for å bistå totalentreprenørene med å lose prosjektene i havn. Ingenia skal også – på en av brannstasjonene – jobbe i tett samspill med totalentreprenøren om SI-rollen. Vi gleder oss skikkelig til dette. Ikke minst gleder vi oss til å lære av dette samspillet. Vi er spente på hvilke nye metoder vi kan plukke opp og videreføre; målet er jo å bli stadig bedre.

Når dette er sagt, må vi bekjenne en ekstra stor fascinasjon for nettopp disse fire prosjektene. Den bunner i det enkle faktum at disse byggene er … brannstasjoner! Som liten drømte jo mange av oss om å bli brannmann (nå brannkonstabel)! Derfor er det ingen overraskelse, men like fullt frydefullt! Barndomsdrømmen melder seg under prosjektjobbingen og skaper latter og ekstra god stemning!

De ovennevnte prosjektene er bare noen av oppgavene vi i Ingenias ITB-/automasjonsavdeling er forespeilet å få jobbe med i de neste årene. Vi ser derfor meget lyst på fremtiden. Gjennom hele 2020 har vi opplevd et økende prosjektmangfold. Samt at stadig flere kunder tar kontakt med oss for bistand.

Som en konsekvens av dette ansatte vi en ny medarbeider i mai i år – Lilly Knarvik. Lilly kommer fra Sweco med en meget spennende bakgrunn. De har flere års erfaring som blant annet elektriker og RIE. Hun har allerede funnet seg vel til rette, koronatidene til tross. Men godt i gang med å bistå oss i mange av våre prosjekter.

Trass i pandemien og usikkerhet i næringslivet har vi trua, nå snur det både for landet og bransjen. Ikke minst tror vi året 2021 blir meget spennende for oss. Allerede har vi fått flere nye og spennende prosjekter som skal gjennomføres de kommende årene.

Målet også for vår ITB-avdeling for inneværende år er derfor å fortsette veksten vi har hatt de siste årene, samt å øke prosjektmengden og kundebasen vår. Dermed er det også gode sjanser for at vi kommer til å se etter flere medarbeidere før året er omme.

Vi vil også både takke og heie på alle våre dyktige samarbeidspartnere. Alle bidrar til denne veksten – og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet i mange år fremover.

Les mer om ITB her