En del av verdens høyeste trehus

Ingenia har bistått som tredjepartskontrollør på slokkeanlegg under byggingen av verdens høyeste trehus. Les mer om vår rolle og anleggets oppbygning under.

Verdens høyeste trehus ligger i Brumunddal, over ti mil fra Ingenias kontor i Oslo, står signalbygget Mjøstårnet. Med sin konstruksjon av massivtre og høyde på 85,4 er verdens høyeste trehus. Mjøstårnet er tegnet av Voll Arkitekter, og med 16 000 kvadratmeter spredt over 18 etasje. Bygget inneholder en rekke funksjoner som leiligheter, kontorer, restauranter og et hotell med det passende navnet Wood Hotel.

Byggherre for Mjøstårnet er AB Invest AS ved Arthur Buchardt. Høsten 2017 inngikk Ingenia en avtale om byggherrekontroll av sprinkleranlegget på Mjøstårnet. Som tredjepartskontrollør har Ingenia jobbet tett sammen med utførende firma på sprinkler og gjennomført mange befaringer for å sikre at kvalitet ivaretas i alle ledd.

Mjøstårnet er bygget med limtre og massivtre. For å ivareta brannsikkerhet er bygget dimensjonert til å tåle et 120-minutters brannforløp og hver enkelt etasje, leilighet og hotellrom er konstruert som en separat branncelle. Bygget har to systemer: Et lavtrykksystem for lavtliggende etasjer og et høytrykksystem for øvre etasjer. Fasaden blir beskyttet med et pre-action-anlegg og er i tillegg innsatt med et brannhemmende materiale for å hindre spredning av brann.

Det omfattende sprinkleranlegget dekker også bygningen innvendig. Ettersom Mjøstårnet er av massivtre, er kravene til sprinkleranlegget betydelig skjerpet. Alle hulrom må dekkes av anlegget og avstandskravet til vegg er kortere enn i alminnelige bygg. I hver etasje er det derfor overvåkede soneventiler med strømningsvakt.

Byggherre Arthur Buchardt har uttalt til Hotell & Restaurant-magasinet at ideen til Mjøstårnet kom da norske politikere oppfordret til å tenke mer på temaene klima, kortreist og bærekraftig. Buchardt ble direkte inspirert av Parisavtalen og forpliktelsene om å redusere CO2 -utslipp.

Kontaktperson: Vincent Stoltenberg Bjaanæs

verdens høyeste trehus
Mjøstårnet, FOTO: Voll arkitekter