Ingenia styrker satsingen på bygningsfysikk

Stadig flere oppdragsgivere ser fordelen av at vår kompetanse innen bygningsfysikk også tar hensyn til samtlige aspekter ved VVS, energi- og klimateknikk.

Den norske bygningsmassen er preget av stor variasjon. Ikke bare fordi vi vil at bygningene skal være særegne, men fordi bygningene må tilpasses forskjellige klimatiske forhold – og dem er det mange av i vårt langstrakte land. Løsninger som fungerer ett sted, kan være uheldige et annet. Byggeskikk har også endret seg med tiden, og kravene vi setter til dagens nybygg er betydelige strengere enn tidligere.

Bygningsfysikk handler om å forstå og kontrollere hvordan bygninger og andre konstruksjoner – både fremtidige og eksisterende – spiller sammen med omgivelsene på godt og vondt. Mange aspekter kan knyttes til denne dynamikken; energibruk, kondens- og fuktproblemer, trykkforhold, regntetthet, råte og soppvekst er eksempler på faglige utfordringer som omfavnes av bygningsfysikeren.

Som ledende VVS-rådgivere har vi i Ingenia ekstra gode forutsetninger for dette, med vår samlede kompetanse innen bygningsfysikk, energi og klimateknikk. Med et skreddersydd team og sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 sørger vi for at bygget ditt – enten det er under planlegging eller allerede eksisterer og skal utbedres – leverer på alt det ovennevnte.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester – i store og små prosjekter, og på alle nivåer. Vi utfører beregninger av blant annet energibruk, kondensutfelling, overflatetemperaturer og inneklima. I tillegg til faglig støtte, råd og kvalitetssikring under planleggingen av nye prosjekter, kan vi om ønskelig bidra med vurdering av allerede prosjekterte løsninger.

Kontaktperson: Magnus Lind