Bilde av Anna Linnea Kanstad

Anna Linnea Kanstad

sivilingeniør
Telefon: 97 69 93 03
E-post: alk@ingenia.no

Anna er utdannet sivilingeniør fra NMBU innen vann- og miljøteknikk, og ble uteksaminert våren 2021. Hun startet studieløpet på Energi, klima og miljø ved UiT, før hun fattet interesse for overvannshåndtering og byplanlegging, og skiftet studieretning til vann- og miljøteknikk. I løpet av studiet har Anna valgt flere fag med fokus på hvordan naturbaserte overvannstiltak, fordrøynings- og infiltrasjonsløsninger kan brukes for å løse dagsaktuelle utfordringer. I sin masteroppgave fordypet hun seg i hvordan overvann ivaretas i kommunale planer. Det har gitt henne en tverrfaglig forståelse for overvannshåndtering i bybildet og planutforming.

Gjennom sommerjobb i kommunal sektor har Anna fått verdifull erfaring med bransjens utfordringer og hvordan VAO-systemer fungerer i praksis. Det er nyttig kunnskap, da hun hos Ingenia jobber med planlegging og prosjektering av VA-anlegg og overvannstiltak, samt saksbehandling av byggesaker.

Anna er lett å be, og evner å håndtere flere oppgaver samtidig. Hun har stor arbeidskapasitet, jobber effektivt og leverer alltid med god kvalitet. Gjennom sin nysgjerrige tilnærming til oppgaven er hun alltid til stor nytte i samarbeid med andre fagdisipliner.