Christian Holmeide foto

Christian Holmeide

ingeniør
Telefon: 92 46 42 13
E-post: ch@ingenia.no

Christian har en bachelor fra Høgskolen i Oslo og Akershus, innen energi og miljø i bygg. Han har jobbet i Ingenia siden 2013, og har erfaringer som prosjekterende ved flere større skole- og industriprosjekter. Christian er i dag prosjektleder for blant annet rehabilitering av Sporveiens baser på Holtet og Grefsen – to av våre største prosjekter de siste årene.

Christian styrer sine prosjekter på en eksemplarisk måte, og stiller høye krav til seg og sine medarbeidere. Han går aldri på akkord med kvalitet – selv når det koker som verst.

Christian inngår i firmaets faggruppe for ventilasjon og har særlig kompetanse i bruk av DAK-programmer, med internt systemansvar for bruk av Revit som prosjekteringsverktøy.

Han er strukturert og pliktoppfyllende – stiller alltid godt forberedt og er ferdig til avtalt tid. Denne karen har godt humør og trives med å ha folk rundt seg; henvendelser fra omgivelsene belønnes alltid med et smil.