Dag Hals

Dag Hals

ingeniør
Telefon: 48 11 69 31
E-post: dh@ingenia.no

Er utdannet rørlegger og maskiningeniør VVS og kan vise til både rørleggerpraksis og erfaring med planlegging, prosjektering og oppfølging av VVS-anlegg i over 35 år.

Dag er medeier i Ingenia AS og inngår i bedriftens ledelse. Han har som hovedansvar å organisere og lede gjennomføringen av prosjekter. Erfaringsbakgrunnen hans spenner vidt både med hensyn til type installasjoner, størrelse og kompleksitet. Dag har også erfaring fra teknisk byggeledelse i store prosjekter med strenge krav til økonomi og gjennomføringstid, og har gjennom dette et tydelig fokus på at prosjekteringens egentlige formål er å kunne bygge anleggene og senere kunne drifte dem.

Dag er ansvarsfull og nøyaktig, jobber planmessig og systematisk og leverer alltid til avtalt tid. Han har stor arbeidskapasitet og lar seg aldri stresse av høy intensitet i prosjektene. Han har evne til å lytte og forstå, og knytter raskt et eierskap til oppgavene.