Dag-Sverre Johnsen

Dag Sverre Johnsen

sivilingeniør
Telefon: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Er utdannet sivilingeniør fra NTH på Institutt for Kuldeteknikk. I tillegg har han befalsutdannelse fra Forsvaret og bedriftsøkonomisk utdannelse fra BI.

Dag Sverre er medeier i Ingenia AS og inngår i bedriftens ledelse. Hans hovedansvar er å organisere og lede gjennomføringen av prosjekter. Som ung ingeniør begynte han i en entreprenørvirksomhet, men valgte etter noen år å gå over i rådgiverrollen, hvor han nå har vært i vel 25 år. I disse årene har han planlagt og prosjektert tekniske anlegg i nær sagt alle kategorier bygg: industri og næring, undervisning, kontor og administrasjon, helse og omsorg samt offentlige bygg av alle slag for både statlige og kommunale formål.

Erfaringen som utførende entreprenør har gitt Dag Sverre evne til praktisk tilnærming i problemløsing. Med sin høye faglige kompetanse og lange erfaring som planlegger er Dag Sverre en ettertraktet ressurs for våre oppdragsgivere – men også for kolleger. Han lar seg lett engasjere og bidrar derfor ofte som støttespiller i prosjekter, hvor hans kreativitet og bredde- og spisskompetanse innen de fleste fagområder kommer til stor nytte.