Fredrik Solenes Madsen

sivilingeniør
Telefon: 40 47 05 70
E-post: fsm@ingenia.no

Fredrik er utdannet sivilingeniør fra NMBU, på studiet Vann- og miljøteknikk. Her ble han uteksaminert og kom til oss sommeren 2023. I sin masteroppgave fordypet han seg i transportsystemer for vann og avløp og risikoen for krysskontaminering ved lekkasjer i norske grøftesystemer. Arbeidet gikk ut på å utvikle og produsere et simulert grøftesystem, plassert under en nedbørsimulator, som skal kunne simulere vertikal transport av mikroorganismer i de ulike sonene i en representativ norsk grøft ved ulik grunnvannsstand og nedbørintensitet. Resultatene ga grunnlag for videre forskning på innsug av mikroorganismer i drikkevannsnettet ved lekkasjer på avløpsnettet.

 

Fredrik har gjennom sommerjobb i en norsk kommune opparbeidet seg nyttig kunnskap og erfaring om utfordringer i VA-bransjen i kommunal sektor, og hvordan VA-systemene fungerer i praksis. Der jobbet han blant annet med kartlegging av stikkledninger og kvaliteten på rørsystemet i kommunen gjennom deres kartverk.

Hos Ingenia jobber han blant annet med planlegging, prosjektering og saksbehandling innen vann-, avløp-, og overvannsanlegg.

 

Fredrik er alltid i godt humør, og trives godt i sosiale settinger. Du møter alltid et smil når du ser han. Han er pålitelig, og tar alltid utfordringer på strak arm. Han er dedikert i sitt arbeid, og leverer alltid i tide.