Heidi Nes

sivilingeniør
Telefon: 91 30 97 59
E-post: hne@ingenia.no

Heidi er utdannet sivilingeniør fra NMBU innen miljøfysikk og fornybar energi, og ble uteksaminert i 2017 med fordypning innen energifysikk. Hun var utvekslingsstudent ved CSUN, Los Angeles, i 2015, med blant annet vekt på fag innen termodynamikk, fluidmekanikk og masse- og varmetransport.

Heidi begynte hos Ingenia høsten 2019 etter å ha jobbet ett år som rådgivende ingeniør elektro. Hun jobber i avdeling Samferdsel som ansvarlig for fagområdet Luftkvalitet i industri og næring. Heidi er allsidig, strukturert og har bred faglig kompetanse. Disse egenskapene benytter hun i tillegg til fagansvaret sitt, å løse problemstillinger innen blant annet bygningsfysikk og energi, og brann- og klimaventilering av tunneler for vei og bane. Hennes modighet og evne til å sette seg inn i nye problemstillinger verdsettes høyt i firmaet.

I løpet av sin tid i Ingenia, har Heidi vist at hun er en fokusert og godmodig kollega som gjerne er med, enten det gjelder faglige problemstillinger eller sosiale arrangement.