Portrettbilde

Herman Jacobsen Andersen

sivilingeniør
Telefon: 92 26 75 25
E-post: hja@ingenia.no

Herman er utdannet sivilingeniør fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på studiet Vann- og miljøteknikk. Her ble han uteksaminert i 2022. Herman har hatt fag som har gitt han kompetanse innenfor transportsystemer for vann og avløp, vann og avløp i spredt bebyggelse og overvannshåndtering i byer. Han tok fordypning innenfor vannforsyning og avløpsrensing, og skrev masteroppgave innenfor renseteknologi for vann. Her var han med på å drifte et pilotanlegg, og så på driftsoptimaliseringer ved bruk av Moldeprosessen på råvann fra Farris. Forarbeidet besto i drift av pilotanlegg med Moldeprosessen og prøvetaking, der resultatene blant annet ble brukt til å kartlegge optimale koagulantbetingelser og filterhastighet.

Herman har gjennom sommerjobber i kommunen på drift i vann- og avløp, opparbeidet seg nyttig kunnskap og erfaring med utfordringer i VA-bransjen i kommunal sektor, og hvordan VA-systemene fungerer i praksis. I Ingenia jobber han blant annet med prosjektering og saksbehandling innen vann- og avløpsanlegg og overvannsanlegg.

Herman tar alltid utfordringer på strak arm med et lite smil på lur. Med sin faglige nysgjerrighet tar han fatt på nye problemstillinger med stort pågangsmot. I tillegg til å være hardtarbeidende og pliktoppfyllende, er Heman kjent som VA-avdelingens sosiale sommerfugl og er en viktig bidragsyter til det gode samholdet på kontoret.