Bilde av Jan Rachid Gjendem

Jan Rachid Gjendem

sivilingeniør
Telefon: 94 01 51 03
E-post: jrg@ingenia.no

Jan har en master i integrert bygningsteknologi fra UiT og to bachelorgrader i henholdsvis brannsikkerhet, og kvalitet og HMS fra HSH i Haugesund. I tillegg har han nylig tatt en FG-eksamen i prosjektering av slokkeanlegg.

Jan har mer enn ti års erfaring fra planlegging av rømning i anlegg med høy personbelastning og optimalisering av rømning fra brannobjekter med begrensede evakueringsmuligheter.

Som fagansvarlig styrer og gjennomfører han branntekniske oppdrag, samt leder kompetanseutviklingen innen brannteknikk og organiserer opplæringen av ressurspersoner innen fagområdet. Han er levende opptatt av faget sitt og gjør derfor også en ekstra innsats for studentene på Oslo MET, hvor han underviser om brannteknikk.

Jan er sosial av natur og elsker å være sammen med mennesker.