Kjell Ove Haug

avdelingsleder
Telefon: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Tok sin bachelor ved HiOA på linjen Energi og miljø i bygg i 2014. Han har variert praktisk yrkeserfaring – blant annet fra verkstedindustrien – som industrimekaniker, energirådgiver for OBOS Prosjekt og driftsansvarlig IT i bedrift.

Siden 2014 har Kjell Ove jobbet med planlegging, prosjektering og oppfølging av VVS-tekniske anlegg i skolebygg og i bygg for helse og omsorg.

Fra januar 2016 har han hatt lederansvaret for vår avdeling innen vann- og miljøteknikk. Dette inkluderer oppdragsansvar i oppdragene våre, ledelse av prosjektering, 3D-modellering med Revit MEP og Novapoint, samt system for internopplæring.

Kjell Ove er en grepa kar – ærlig, redelig og tydelig. Han engasjerer seg, går veldig inn for det som interesserer ham. Han er analytisk, men har vist at han også behersker det praktiske.