Kristian Nilsen

sivilingeniør
Telefon: 47 84 74 07
E-post: kn@ingenia.no

Kristian har en mastergrad i energi og Miljø i bygg fra OsloMet, og ble uteksaminert våren 2019. Ved OsloMet skrev han masteroppgave om alternativ romkjøling, hvor han så på muligheten for å sirkulere isvann i radiatorer og viftekonvektorer.

Kristian ble ansatt i Ingenia høsten 2019, og har i hovedsak jobbet med modellering og prosjektering av klimaanlegg. I tillegg har han arbeidet med kartlegging av eksisterende installasjoner gjennom befaringer på byggeplass – en miks av praktisk og teoretisk arbeid som han trives med.

Kristian er fremoverlent og nysgjerrig, og har allerede opparbeidet seg verdifulle erfaringer som prosjekterende. Han er en aktiv type, og er innehaver av Ingenias rekord på maratondistansen.