Kristoffer Hagset

ingeniør
Telefon: 98 82 34 12
E-post: kh@ingenia.no

Kristoffer begynte i Ingenia i juni 2019. Han har en bachelor fra OsloMet innen energi og miljø i bygg. I tillegg har han ti års erfaring som elektriker. Han jobber nå i avdelingen Skole- og undervisning, og utfører beregninger og prosjektering av VVS-installasjoner, samt 3D-modellering i flere av våre skolebyggprosjekter.

Ved siden av daglig prosjektering, arbeider han for å bli sertifisert som disiplinansvarlig i fagene automasjon, sanitær og ventilasjon. Han skal ta en rekke internkurs mens han samtidig praktiserer fagene gjennom prosjektarbeid.

Kristoffer er produktiv og nøyaktig, og gjennomfører sine oppgaver på en strukturert måte og tar utfordringer på strak arm. Han er aktiv og sosial, både på jobb og på fritiden. Kort oppsummert er Kristoffer en faglig nysgjerrig og sosialt imøtekommende kollega!