Leif Kristian King Johannesen

Leif Kristian King Johannessen

sivilingeniør
Telefon: 94 78 76 68
E-post: lkj@ingenia.no

Leif Kristian er utdannet maskiningeniør innen prosess- og energiteknikk ved Høgskolen på Vestlandet hvor han også har en M.Sc i Innovasjon og Entreprenørskap med fordypning i metall 3D-printing.

Leif Kristian kom til Ingenia sommeren 2020 og jobber til daglig som prosjektingeniør i avdeling for automatiske slokkeanlegg. Han har FG900 eksamen og er sertifisert for både prosjektering og kontroll av automatiske slokkeanlegg. Med flere års erfaring som rørlegger har han et solid grunnlag for mulighetene ved prosjektering og problemløsning.

Leif er alltid positiv og er en som ser muligheter og ikke begrensninger. Han er glad i å bli utfordret faglig og setter stor pris på å stadig tilegne seg ny kunnskap og kompetanse. Dette nyter både kunder og kollegaer godt av.