Lotte Askeland Schärer

sivilingeniør
Telefon: 95 94 75 98
E-post: las@ingenia.no

Lotte er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk, med hovedprofil i vannforsynings- og avløpssystemer. Utdannelsen sin har hun fra NTNU i Trondheim, der hun ble uteksaminert våren 2018. Hun er særlig interessert i overvannshåndtering, som hun fordypet seg i under sin masteroppgave. I løpet av studiet tok Lotte også flere fag innen geologi. Dette har gitt henne god forståelse av de hydrogeologiske prosessene som infiltrasjons- og fordrøyningsbaserte overvannsløsninger baserer seg på.

Gjennom sommerjobber i kommunal sektor og i rådgivende ingeniørselskaper har Lotte fått se hvordan VA-systemer fungerer i praksis. Det kommer godt med, da hun hos oss i hovedsak jobber med planlegging og prosjektering av VA- og overvannsanlegg, samt saksbehandling av byggesaker.

Lotte er en hyggelig og imøtekommende person. Hun er initiativrik og ikke redd for å ta på seg ansvar. Med sin systematiske og målrettete stil innfrir hun våre kunders forventninger hver eneste gang.