Magne Gjerde foto

Magne Gjerde

avdelingsleder
Telefon: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Har maskinteknisk bakgrunn og startet sin karriere som ingeniør ved Norsk Byggforskningsinstitutt (NBI) med spesialfelt innen luftteknisk instrumentering og måle- og innregulering av luftbehandlingsanlegg. Etter elleve år i forskningsmiljøet valgte han å starte som rådgivende ingeniør i Ingenia, hvor han har vært ansatt i over 15 år.

Magne har erfaring som disiplinleder og ansvarlig saksbehandler i en rekke større skoleprosjekter, svømmehaller, helse- og omsorgsbygg, utendørs fonteneanlegg og enkelte spesialbygg for blant annet politi og psykiatri.

Magne er en solid og trygg leder og utviser en sinnsro de fleste kan misunne ham. Han jobber raskt og effektivt og viser sin styrke gjennom grundighet, fasthet og saklig tilnærming.