Martin Møen Bergland foto

Martin Møen Bergland

sivilingeniør
Telefon: 41 78 75 92
E-post: mmb@ingenia.no

Martin er utdannet sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon, og ble uteksaminert fra NTNU i 2015, med spesialisering innen varmepumpeteknikk, prosessteknikk og energibruk i bygninger. Han startet arbeidslivet på byggherresiden som energirådgiver, og senere arbeidet han i kuldebransjen, der han opparbeidet seg detaljkunnskaper innen varmepumpe- og kuldeteknikk.

Martin ble ansatt i Ingenia januar 2018 og arbeider innen fagområdet varme- og energiteknikk, med vekt på energisentraler, varme- og kuldedistribusjon — med grensesnitt mot øvrige VVS-fag.

Han er en lærevillig og ansvarsbevisst kollega med stor arbeidskapasitet, og går inn i nye utfordringer med stort pågangsmot og genuin interesse for faget.