Martine S. Wessel

sivilingeniør
Telefon: 99 79 02 17
E-post: msw@ingenia.no

Martine er utdannet sivilingeniør med bakgrunn i energi og miljø fra NTNU i Trondheim. Hun ble uteksaminert våren 2014, med spesialisering innen varme- og energiprosesser, og strømningsteknikk. I tillegg har hun en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra NTNU som hun fullførte i 2017. Før Martine kom til Ingenia, hadde hun jobbet som vitenskapelig assistent i to år ved Vannkraftlaboratoriet ved NTNU.

Martine ble ansatt hos oss i 2017, og har siden den gang vært en sentral bidragsyter i Samferdsel-avdelingen som disiplinleder innen brann og klima i tunnel og underjordiske anlegg. Martine er fagspesialist, men hun besitter samtidig en bred faglig allsidighet. Ved siden av arbeidet med å prosjektere anlegg som ivaretar god luftkvalitet og trygge forhold i tunneler, arbeider hun også med alminnelige VVS-anlegg – både prosjektering og verifikasjon.

Som vitenskapelig assistent ved NTNU, overvåket Martine både det faglige og sosiale miljøet ved Vannkraftlaboratoriet, og dette har hun åpenbart tatt med seg videre til Ingenia. Hun påtar seg mye ansvar i Ingenias festikomité, et ansvar som ikke er noe å kimse av. Med ståpåvilje og engasjement tar hun fatt på alle typer oppgaver, og når hun åpner munnen for å si noe, er vi andre lutter øre; vi vet nemlig at hennes innspill alltid er gode, samtidig som vi håpefullt ønsker å høre henne synge, for en stemme som hennes, har ingen andre i Ingenia.