Naveed Naseem

ingeniør

Naveed kom til Ingenia i 2023 og har en bachelorgrad i informatikk og automatisering fra OsloMet fra 2019. Han har variert erfaring hvor han blant annet har jobbet som automasjonsingeniør på sorteringsanlegget til ROAF fra 2019 til 2023, hovedansvarlig for optimalisering og energi effektivisering av anlegget, han har også jobbet i SAS Airlines som servicemedarbeider og kundebehandler.

I dag jobber han i Ingenias avdeling for Automasjon og ITB. Han gjennomfører oppgaver med rådgiving og prosjektering i alle prosjektfaser, samt oppfølgning under bygging. I tillegg gjennomfører han ferdigstillelse, overlevering og oppfølging i prøvedriftsperioden. Prosjektrollene kan være som teknisk koordinator (ITB), rådgivende ingeniør automasjon (RIAut) eller kontrollerende av automasjon, for å nevne noe.

Naveed er nøye med orden på sakene sine, og stiller godt forberedt og er ferdig til avtalt tid. Han er alltid rolig uansett situasjon en egenskap han har etter sin interesse for motorsport hvor man alltid må holde hodet kaldt.

Han liker å sette seg dypt inn i tekniske løsninger og forstå helheten av alle oppgavene i prosjekter, så rett mann på rett plass med andre ord.