Ørjan Antonsen

sivilingeniør
E-post: oa@ingenia.no

Er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø og ble uteksaminert fra institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, Trondheim i 2013. Han var utvekslingsstudent ved UNSW, Sydney, Australia i 2011–2012.

Ørjan er prosjektleder VVS i avdeling for samferdsel, med det tekniske, økonomiske og administrative ansvaret i prosjektet. Han deltar i samferdselsprosjekter hvor hans fagansvar er brann og klima i tunneler for vei og bane, samt supplerende VVS-tekniske og brannforebyggende anlegg over- og under bakkenivå.

Med sin erfaring innen fagområdene strømningsteknikk og termodynamikk har han hatt ansvar for en rekke analyser og rapporter om klima, brann og røyk i tunneler og underjordiske anlegg. Siden 2014 har han også jobbet med forurensning fra trafikk og luftkvalitet i og utenfor tunneler.

Ørjan er lett å be og evner å håndtere flere oppgaver samtidig. Han jobber effektivt og leverer alltid med god kvalitet. Ørjan trives med å gjøre det meste sammen med de fleste, og som ingeniører og østfoldinger flest er han herlig jordnær.