Pawel Økland foto

Pawel Økland

ingeniør
Telefon: 99 04 77 25
E-post: po@ingenia.no

Pawel har tidligere jobbet som lærer. Han har en ingeniørgrad i energi og miljø i bygg fra Høgskolen i Oslo, hvor han ble uteksaminert i 2018. Pawel har i tillegg utdanning innen BIM-teknologi fra NTNU, og har jobbet som prosjektingeniør i et rådgivende firma før han kom til oss i februar 2019.

Pawel er en pådriver for effektivisering i produksjonsfasen, og ser alltid etter muligheter for å utføre oppgaver på en enklere og mer rasjonell måte. Han liker seg best når han får fordype seg i det faglige – og samtidig spre kunnskapen sin til dem rundt seg. Han er en humørspreder i kontorlandskapet, og sier alltid ja når kolleger lurer på noe.