Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Per Asp

daglig leder

Telefon: 48 11 61 92

E-post: pa@ingenia.no

Per Asp ble uteksaminert fra HiO i 1980 og har 33 års erfaring fra entreprenørvirksomhet og deretter som rådgivende ingeniør. Han er utdannet Bedriftsøkonom ved BI i Oslo og har i tillegg en rekke fagkurs og kurs innen prosjektstyring og ledelse.

Per er vår daglige leder. Foruten lederrollen er han oppdragsansvarlig og ansvarlig saksbehandler i prosjekter. Han er også KS-leder og ansvarlig for firmaets ISO 9001-sertifisering. Han har vært en pådriver for utvikling av firmaets kvalitetsstyringssystem og bidratt sterkt til firmaets kompetanse innen strømningsteknikk, termodynamikk og atmosfærisk og termisk miljø i inneklima.

Hans erfaring spenner over alle faser fra planlegging og prosjektering, bygging og drift til fornyelse og rehabilitering av tekniske anlegg for næringsbygg, industri og anlegg.

For tiden jobber Per med brannteknisk prosjektering av ventilasjonssystemer i en ny Follobane-tunnel på strekningen Oslo S—Ski.

Som type er han interessert, raus og leken – og målbevisst på en måte som har lett for å smitte over på oss andre.