Per Asp

daglig leder
Telefon: 48 11 61 92
E-post: pa@ingenia.no

Per Asp ble uteksaminert fra HiO i 1980 og har over 40 års erfaring fra entreprenørvirksomhet og deretter som rådgivende ingeniør. Han er utdannet Bedriftsøkonom ved BI i Oslo og har i tillegg en rekke fagkurs og kurs innen prosjektstyring og ledelse.

Per er vår daglige leder. Foruten lederrollen er han oppdragsansvarlig i prosjekter. Han er også KS-leder og ansvarlig for firmaets ISO 9001og 14001-sertifisering. Han har vært en pådriver for utvikling av firmaets kvalitets- og miljøstyringssystem og bidratt sterkt til firmaets kompetanseutvikling og faglige bredde innen energi, klima og miljø.

Foruten faget VVS- og klimateknikk har firmaet nå godt etablerte fagmiljøer innen luftkvalitet og lokalt klima, vann og miljøteknikk, energi og bygningsfysikk, og automasjon og ITB.

Hans erfaring spenner over alle faser fra planlegging og prosjektering, bygging og drift av nybygg og rehabilitering av tekniske anlegg for næringsbygg, industri og samferdsel.

Som type er han interessert, raus og leken – og målbevisst på en måte som har lett for å smitte over på oss andre.