Silje Hetland Osen

Silje Hetland Osen

ingeniør
Telefon: 97 11 92 04
E-post: sho@ingenia.no

Silje har en bachelor innen energi og miljø i bygg fra 2011 fra Høyskolen i Oslo.

Hun startet i Ingenia høsten 2011 og jobbet frem til sommeren 2017. Hun har jobbet som VVS rådgiver i noen andre selskaper før hun nå er tilbake hos oss fra våren 2022.

Silje har tidligere i hovedsak jobbet med sanitær og sprinkleranlegg på ulike typer nærings-, helse og skolebygg.

Hun jobber nå for avdelingen skole- og undervisning, og utfører beregninger, prosjektering av VVS-installasjoner og 3D-modellering i flere av våre skolebyggprosjekter.

Silje er effektiv og har full oversikt over arbeidsoppgavene. Hun har like god kontroll enten det dreier seg om helheten eller detaljene. I tillegg har hun god innsikt i alle tekniske fag og byggfag, og har stor forståelse av samspillet mellom disse.

Silje har legning for analytisk tenkning, jobber målrettet og tar ansvar for egen utvikling. Hun er alltid positiv og går løs på alle oppgaver med like stort engasjement.