Snorre Katrud Karlsen foto

Snorre Katrud Karlsen

sivilingeniør
Telefon: 48 27 22 75
E-post: skk@ingenia.no

Snorre er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi, med fordypning i vann- og miljøteknikk. Han tok utdannelsen sin på NMBU og ble uteksaminert våren 2020. Studiet har gitt ham en tverrfaglig profil med spesialisering i renseteknologi for vann og avløp, praktisk prosjektstyring og logistikk. I 2018 dro han på utveksling til University of California, Davis i USA. Snorre skrev sin masteroppgave om koaguleringsprosessen ved avløpsrenseanlegg, og hvordan automatiseringsprosessen kan optimaliseres.

 

Hos Ingenia jobber Snorre med planlegging, prosjektering, og saksbehandling innen vann-, avløp-, og overvannsanlegg innen en rekke markedsområder. Han begynte hos oss i august 2020, kort tid etter masteroppgaven var levert. Tidligere har han hatt et par sommerjobber i kommunal sektor, hvor han har fått innblikk i hvordan VA-systemene fungerer i praksis. Der jobbet han blant annet med kartlegging av stikkledninger og kvaliteten på rørsystemet i kommunen gjennom deres kartverk.