Terje Prestby Tørholen

sivilingeniør
Telefon: 92 86 98 57
E-post: tpt@ingenia.no

Terje fullførte sin bachelor i energi og miljø i bygg og årsstudiet bygningsinformasjonsmodellering våren 2018. Han begynte å jobbe i Ingenia i 2019 og fullførte mastergraden parallelt med arbeid våren 2021.

Terje innehar i  dag fagansvar innen BIM og arbeider med strategier og arbeidsprosesser knyttet opp mot dette. Han er en av bidragsyterne bak Ingenia sin satsing på definert arbeidsflyt og er en pådriver for å øke den generelle kompetansen innen BIM-verktøy i firmaet. Terje er også tilknyttet avdelingen for Helse og Omsorg hvor han bidrar som Disiplinansvarlig og Prosjektleder.

Som tidligere lærer har Terje vært med på å utvikle opplæringsopplegg for internsertifisering og er en av instruktørene av ventilasjonssertifiseringen. Terje har tatt lærergenet med seg inn i livet som ingeniør og besvarer alle henvendelser og spørsmål med et smil.

Terje har gjennom resultater i prosjekter og studier, parallelt over flere år, vist at utholdenhet og gjennomføringsevne er evner han besitter og at arbeidet han leverer fra seg er av høy kvalitet. I tillegg til å være Ingenia sin ubestridte bowlingmester, bidrar Terje sammen med sine kollegaer til at miljøet i Ingenia oppleves som morsomt og utfordrende og ikke kjedelig og stressende.