Nittedal ungdomsskole – Norges mest miljøvennlige ungdomsskole

I august 2020 ble nye Nittedal ungdomsskole ferdigstilt. Stor takk til totalentreprenør Backe Romerike AS for at vi fikk bistå i dette ambisiøse prosjektet, i rollen som ITB-ansvarlig.

Skolen er et teknisk kompleks bygg, og inneholder en rekke spesialrom med tilhørende tekniske anlegg, som f.eks. Mat & Helse, aula, svømmebasseng og naturfag med lab. Ved ferdigstillelse var bygget Norges mest miljøvennlige skole; bygget er sertifisert som BREEAM-NOR Excellent.

Med tre bygg som ble oppført i tre trinn, måtte fasene i NS6450 påbegynnes tidligere i hvert bygg, for deretter å bli gjentatt som en helhet når alle byggene var klare. Prosjektet løste dette ved å «sluttføre» ett og ett bygg, mens mekanisk-ferdig-befaring ble gjort for samtlige bygg sett under ett.

For å sikre at prosjektet oppnådde poeng innenfor de utvalgte BREEAM-emnene, samarbeidet Ingenia tett med prosjektets BREEAM-AP om alle emner av teknisk art. Som ITB-ansvarlig har vi håndtert emnene Man 04 og Man 05, som omfatter idriftsetting/overlevering og prøvedrift/oppfølging. Prosjektet har tatt sikte på å oppnå samtlige poeng innen disse to emnene. Ingenia har også utarbeidet bygningsveilederen som kreves i Man 04.

I Ingenia arbeider vi med på BREEAM flere måter. Som sertifisert BREEAM-AP sørger vi for at prosjekter får et velfungerende og formålstjenlig forhold til BREEAM-prosessen, og våre ITB-koordinatorer ivaretar koblingen mellom tekniske anlegg, ferdigstillelse og BREEAM. Våre prosjekterende rådgivere innen VVS er også godt kjent med emnene i BREEAM. Om du lurer på hvordan vi kan bistå i ditt prosjekt, ta for all del kontakt.

Ingenia ser nå frem til prøvedrift av ungdomsskolen, og skal følge opp denne fasen for Backe, med et tilstrekkelig antall møter og tekniske befaringer, for å sikre at de tekniske anleggene virker som de skal.