Nordseter skole – Nordstrands miljøvennlige lærested

Nylig ble Nordseter skole presentert som Månedens prosjekt av Grønn Byggallianse. Høye miljøambisjoner ligger til grunn for vårt prosjekteringsarbeid som VVS- og VA-rådgivere, og vi er stolte av å ha bistått Undervisningsbygg Oslo KF med dette prosjektet.

Fredag 23. august var det offisiell åpning av Nordseter skole. Skolen ble oppført på slutten av 60-tallet, og er nå totalrehabilitert. Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) startet planleggingen av prosjektet i 2012, mens Ingenia har vært involvert som RIV og RIVA siden 2015, og ITB-koordinator i byggefasen. Nå har bydel Nordstrand fått en moderne, lys og flott 8–10-skole. Vi gratulerer elever, lærere og øvrig personale med den nye delen av skolen og håper den bidrar til en flott skolehverdag i mange år fremover.

Prosjektets miljøambisjoner

UBFs miljøstrategi 2016-2019 ble lagt til grunn i prosjektet. Minimumskravet var å oppnå energiklasse B, og mange aktører har bidratt med å løfte skolens ytelse opp til energiklasse A. Merket ble oppnådd ved bruk av varmepumpe, effektive varmegjenvinnere, lave SFP-verdier og solcelleanlegg, i tillegg til diverse bygningsmessige tiltak. Tiltakene var såpass gode at klimaskallet og tekniske anlegg tilfredsstiller anbefalinger og spesifikke krav i NS 3701 – Norsk passivhusstandard for yrkesbygninger.

Propan som kuldemedie

I tråd med miljøstrategien ble det prosjektert og installert en varmepumpe med GWP-verdi under 10. GWP står for Global Warming Potenial, og defineres som den potensielle drivhuseffekten som mediet har i forhold til karbondioksid. Det vil si at CO2 har en GWP-verdi på 1 for en periode på 100 år, mens for eksempel metangass har en GWP-verdi på 25. En GWP-verdi under 10 medfører et valg av et utradisjonelt kuldemedie.

Ingenia var ansvarlig for utredning av alternative kuldemedier, og propangass ble til slutt anbefalt og valgt. Varmepumpen er plassert under bakkenivå, og plasseringen medførte ekstra strenge krav til sikkerhet på grunn av brann- og eksplosjonsfare. Sikkerhetstiltak ble utredet og ivaretatt via risikoanalyse og eksplosjonsverndokument, begge utført av Ingenia.

Utenom fyringssesongen har skolen frikjøling fra varmeanleggets brønnpark (9 med brønner med 400 meters dybde). For å redusere faren for overbelastning av brønnparkens kjølekapasitet, i perioden med kjølebehov, gjenvinner luftbehandlingsanleggenes varmegjenvinnere kjøling fra avtrekksluft til tilluft.

Nordseter skoles utvelgelse som «Månedens prosjekt» av Grønn Byggallianse kan du lese mer om her:

https://nyheter.byggalliansen.no/news/maanedens-prosjekt-august-2019-nordseter-skole-379012

Nordseter skole